logo
Cor Oudesluijs

Cor Oudesluijs Thoolse klei op de wereld erfgoedlijst
Cor Oudesluijs is als nummer zeven op de kandidatenlijst van Algemeen Belang Tholen (ABT) onverwacht in de gemeenteraad gekozen.
Hij is onlangs geïntalleerd.
De 58-jarige Cor Oudesluijs hoorde op de radio dat er te weinig kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen waren.
Hij belde de fractievoorzitter van ABT en zo kwam van het een het ander.
Groot was de verrassing, toen fractievoorzitter Han van 't Hof op de zaterdag na de verkiezingen bij hem aan de deur stond.
De kandidaten op de plekken drie tot en met zes wilden om verschillende redenen hun zetel niet innemen en zo kwam hij in de Thoolse gemeenteraad.
Oudesluijs is getrouwd en heeft een dochter.
In het dagelijks leven is hij project buyer procurement bij elektrotechnisch bedrijf Croon.
Hij houdt zich vooral bezig met wegen, tunnels en bruggen en maakt elke week vele kilometers in het hele land.
Daarnaast heeft hij vele jaren in de ondernemingraad gezeten voor de 2500 werknemers.

Verder is hij op Tholen bekend als de fotograaf.
"Ik ben al enkele jaren lid van ABT.
Steeds meer zie je de lokale partijen naar voren komen, zij hebben geen band met een landelijke partij en kunnen veel beter opkomen voor de belangen van de burgers in hun gemeente.
Vooral toerisme, sport en het sociale aspect trekken mij aan in het programma van ABT.
Alle kernen moeten leefbaar blijven.
De voorzieningen moeten overal blijven bestaan, of er moet worden samen gewerkt, alles moet gelijk over de verschillende kernen worden verdeeld, zodat niet alles naar Tholen-stad gaat, dan krijg je scheve gezichten.
De historische kern van Tholen-stad is wel belangrijk, maar op dit moment zijn er zaken, die belangrijker zijn.
Neem de fietsers die van het pontje bij Gorishoek wegfietsen en direct worden beboet, omdat er een bordje staat dat fietsers af moeten stappen.
Zo heet je de toeristen welkom!
Juist toerisme is zo belangrijk voor Tholen, daarom moet er veel aandacht zijn voor goede fietspaden en rustige campings, zo kunnen we heel aantrekkelijk worden voor bijvoorbeeld de toenemende groep senioren."


Werkgelegenheid
Het milieu is een ander onderwerp dat hem aan het hart gaat, net als werkgelegenheid.
"We moeten actief bezig zijn met het benaderen van bedrijven om naar Tholen te komen, er komen immers steeds meer werklozen, niet alleen door de sluiting van Philip Morris.
Natuurljk is de landbouw nog steeds het belangrijkste op Tholen, de Thoolse klei moet echt op de werelderfgoedlijst.
We kunnen trots zijn op onze mooie polders.
Houden wat we hebben, is onze drijfveer.
Alstublieft geen megavarkensbedrijven meer, maar wat we hebben laten staan, want we houden ons natuurlijk wel aan gemaakte afspraken."
Oudesluijs beseft dat de gemeente op de centjes moet letten en zelf ziet hij ook mogelijkheden om te bezuinigen.
"Allerlei onderhoudszaken kunnen best even wachten en als we iets ondernemen, moet het lange tijd mee gaan, dat is bezuinigen in de toekomst, je moet verder vooruit kijken dan een paar jaar.
Daarom is het belangrijk dat we een burgemeester met ervaring krijgen, dat mag best een vrouwelijke zijn, waarom niet?
Hij of zij moet verdraagzaam zijn en rekening houden met het Christelijke karakter van Tholen.
Dat kan ook weleens te ver gaan.
Kijk naar de coalitie, die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag, 60% van onze bevolking is niet-Christelijk, ook voor die groep moet oog zijn."
Volgens hem moet de participatie op gang komen.
"Samen voor elkaar zorgen en elkaar helpen is een goede zaak, dat geldt voor de zorg, maar ook op andere gebieden.
Het doorzetten van plannen om de mensen zelf voor het groen te laten zorgen, vind ik niet goed, dat geeft meer problemen dan er nu zijn en je ontneemt een groep mensen het werk.
Samenwerken op het gebied van zwembaden is daarentegen weer wel goed, het zou toch te gek voor woorden zijn, wanneer onze kinderen naar Steenbergen of Bergen op Zoom zouden moeten gaan, om te leren zwemmen, er is hier overal water, we worden er zelfs door omringd."


ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
521 µsec.
09 jan 2016
01 mrt 2021
12071 bytes