logo
Cor Oudesluijs ambities

Cor Oudesluijs: "Regeren is vooruitzien".
Cor Oudesluijs
Door Remko Vermunt op 21 september 2016 voor de Thoolse Bode.

Twee jaar geleden kwamen er zeven nieuwe gemeenteraadsleden in de Thoolse Raad.
De Thoolse Bode heeft ze allemaal bezocht.
Hoe vergaat het de nieuwe politici ?
Wat zijn hun plannen en hoe is het hen bevallen ?
Vandaag: Cor Oudesluijs van ABT.
Cor Oudesluijs behoort tot het Algemeen Belang Tholen.
Hij is 60 jaar en gehuwd.
Hij werkt als senior inkoper voor de grotere projecten in de elektro, mechanische en civiele markt zoals voor gebouwen, tunnels, wegen en bruggen.

Waarom bent u de politiek ingegaan?
Ik zit 14 jaar in de Centrale- en Ondernemingsraad waarbij je ook opkomt voor de belangen van de ruim 8.500 collega's maar ook voor het concern zelf.
Ik las begin 2014 dat er landelijk weinig belangstelling was om gemeenteraadslid te worden en dat was voor mij de reden mij aan te melden bij onze fractievoorzitter Han van 't Hof en zo is het balletje op het laatst gaan rollen.

Wat zijn uw ervaringen met het raadswerk?
Het is allemaal heel leerzaam.
We praten over onkruid tussen de trottoirs, windmolens van 180 meter, participatie, plattelandstoerisme, geurhinder, zwembaden, wegvallen van dividenden, opvang van vluchtelingen, jaarrekeningen en plaatselijke verordeningen.
Dit alles vraagt en geeft veel leeswerk, om je erin te verdiepen.
Daarnaast zijn er de fractie-, commissie- en raadsvergaderingen.
Ik probeer daarbij een goed contact met de Thoolse- bevolking te onderhouden.
We streven er als ABT naar de kloof tussen de gemeentelijke overheid en de burgers weg te halen.

Wat heeft u verrast?
Regeren is vooruitzien, maar dan moeten de financiën wel op orde zijn voor een duidelijke visie naar de toekomst.
Je moet ervoor zorgen dat je als gemeente solvabel bent waardoor je bestand bent tegen financiële tegenvallers.
Je liquiditeitspositie moet op orde zijn en je schuldpositie moet afnemen, maar dat werd een teleurstellende verrassing.
Hierdoor ben je meer als bankier bezig in plaats van met politiek.

Wat zijn uw hoogte- en dieptepunten?
Ik kijk niet graag terug.
De dingen zijn zo gegaan zoals ze zijn gelopen maar je moet er wel van leren.
Wat ik wel jammer vind, is dat wij als lokale partij ABT sterk uit de verkiezingen zijn gekomen, maar geen ruimte kregen om in het college te komen.
Als ABT willen we in de toekomst graag meer invloed kunnen uitoefenen om Tholen weer gezond te krijgen.

Welke ambities heeft u nog?
Buiten alle commissie- en raadvergaderingen zit je ook met regelmaat met de betreffende portefeuille wethouder aan tafel om ongewild advies uit te brengen.
Graag willen we het volgende bereiken in de komende twee jaar:
aldus Oudesluijs.
Bron: Thoolse Bode.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
578 µsec.
21 sep 2016
01 mrt 2021
11721 bytes