logo
De eerste zes


ABT crew Doener George de Leeuw wil graag rol spelen in politiek.
Hij was jarenlang het gezicht van Scaldis Naturalis, het multifunctioneel centrum in Sint-Maartensdijk.
Had geregeld contact met wethouders en fractievoorzitters in de gemeenteraad.
Nu George de Leeuw uit Sint-Maartensdijk zijn handen vrij heeft, kiest hij partij en wil hij een rol spelen in de Thoolse politiek.
De 56-jarige ex-bankier staat bij ABT met stip op twee, achter lijsttrekker Han van ’t Hof.
ABT heeft op de eerste zes plaatsen van de lijst de namen van de kandidaten ingevuld.
Van die zes zijn er drie nieuw.
Behalve De Leeuw op twee, staat Arjan van Ommen uit Sint-Maartensdijk op vier en Ron Bakker uit Sint-Annaland op zes.
Opvallend is dat ze allemaal uit Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk komen, respectievelijk vier en drie.
Van ’t Hof: ,,We hebben ook wel in Tholen en in Sint-Philipsland gezocht waar we leden hebben die ons wel voeden, maar niet op de lijst willen staan."
Volgens Han worstelen bijna alle partijen met het vinden van kandidaten, verspreid over de Thoolse woonkernen.

Van Doorn
De rest van de lijst wordt nog nader ingevuld, licht Van 't Hof toe, de eerste zes zijn er zeker, er komen er nog zes of zeven bij, de namen zijn al bekend, aleen de volgorde nog niet.
Onder de kandidaten onder meer Leen van Doorn uit Sint-Maartensdijk, die twaalf jaar geleden samen met Hans Boulogne uit Sint-Annaland met de lokale partij vanuit het niets in de gemeenteraad kwam.
Boulogne stopt er na drie raadsperiodes mee.
Van 't Hof: ,,Hij heeft dat vier jaar geleden al aangegeven, dat respecteren we, hij is ook geen lijstduwer."
Van 't Hof schoof een plaats op, waardoor er ruimte op de tweede plek kwam voor De Leeuw.
Hij zegt altijd al geïnteresseerd te zijn geweest in de Thoolse politiek.
,,Maar omdat ik voorzitter was en nog ben van de stichting Scaldis Naturalis, kon ik niet actief worden.
Nu we het gebouw sinds twee jaar niet meer exploiteren, mag ik dat wel.
ABT heeft me altijd al aangesproken vanwege de no-nonsense die de partij uitstraalt."

De Leeuw zegt regelmatig gesproken te hebben met ondernemer Arjan van Ommen van ABT.
Bovendien werd hij vaak geconfronteerd met de Thoolse politiek.
,,ik kende alle fractie voorzitters, ik had alle partijen nodig in het belang van de exploitatie van Scaldis Naturalis, maar ik vind ook nu, dat je met iedere partij samen kunt werken."

De Leeuw is nog maar net lid geworden, het moet zelfs nog geformaliseerd worden.
Hij vindt dat zijn bereidheid om zich kandidaat te stellen, met een tweede plek op de lijst "aardig gehonoreerd".
,,ik ben een doener en wil graag meedoen, ik heb mijn mondje bij me en ik heb een mening, daar wil ik niet alleen voor uitkomen, maar ook iets mee doen, een steentje bijdragen."
De Leeuw woont al 22 jaar op Tholen en heeft 29 jaar lang gewerkt bij Fortis Bank Nederland en ABN Amro.
Hij was gespecialiseerd in het begeleiden van faillissementen en liquidaties (het opheffen van bedrijven).
Twee jaar geleden was hij één van de achtduizend werknemers die ontslagen werd bij de integratie van beide banken.
Door zijn zakelijke achtergrond kan De Leeuw volgens Van 't Hof een belangrijke rol spelen in het beoordelen van de financiële dossiers, maar over het verdelen van de taken onderling zijn nog geen afspraken gemaakt.
De Leeuw zal in de gemeenteraad zoeken naar meerderheden, zegt hij. De uitdaging is groot, vindt hij.
,,Het is niet zo, dat het vanzelf weer beter wordt als de crisis is opgelost, we zitten in een periode van grote veranderingen.
De vraag is wat de taken van de gemeente zijn?
Die zal keuzes moeten maken, de kaasschaaf methode kan niet meer."

Het klinkt de lijsttrekker als muziek in de oren, Van 't Hof begint aan zijn tweede periode, hij hoopt dat de kiezers ABT zoveel stemmen geven, dat hij in het college kan.
Na twaalf jaar oppositie voeren door ABT is het volgens hem nodig, dat ze ook bestuursverantwoordelijkheid dragen.
,,Als er wat moet veranderen, dan moet dat via het college van b & w gebeuren."
Toch heeft oppositie voeren wel zin, zegt Van 't Hof, ,,er zijn best punten van ABT overgenomen, er is weerstand tegen onze voorstellen, maar na een half jaar worden ze overgenomen, kijk maar naar het duurzaam financiëel beleid en de ruimte die het toerisme nu krijgt, het is een traject van lange adem."
Als succes noemt hij de verbetering van de Stoofweg bij Sint-Annaland, ABT ondersteunde het initiatief van een jonge inwoner en wist het waterschap en de gemeente zover te krijgen, dat er een fietspad kwam, er werden bomen gekapt en de weg werd geasfalteerd.

Uitgekleed
ABT was de enige partij die het coalitieprogramma Vermenigvuldigen=delen niet heeft ondertekend.
ABT haakte halverwege het opstellen van het beleidsstuk al af, ,,er wordt zoveel gedeeld, dat er niks overblijft, met de bezuinigingsronde is het verenigingsleven uitgekleed, dat is het hert van de samenleving."
Van 't Hof roept (net als Jan Oudesluijs van de PvdA) kiezers op om te gaan stemmen, zodat er een niet conservatieve meerderheid ontstaat.
,,De restzetels zijn de vorige keer allemaal naar SGP, CDA en CU gegaan, als wij iets meer stemmen krijgen, dan zal het de andere kant opgaan."
Dan is het wellicht ook mogelijk, dat er een burgemeester komt die niet van confessionele origine is, zegt de lijsttrekker.
De overige kandidaten zijn:
3. (8) Maya Bungener (56) uit Sint-Annaland
4. (-) Arjan van Ommen (34) uit Sint-Maartensdijk
5. (7) Kees Koopman (52) uit Sint-Annaland
6. (-) Ron Bakker (61) uit Sint-Annaland

Bron en copyright: Eendrachtbode.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
535 µsec.
03 nov 2016
01 mrt 2021
15458 bytes