logo
Financiering Delta

’Geen taak van de gemeente om nutsbedrijf te financieren’
ABT tegen borgstelling voor lening van Delta
ABT vindt niet dat Tholen borg moet staan voor een lening van 200 miljoen euro die het energiebedrijf Delta af wil sluiten.
Dat zei George de Leeuw namens deze fractie in de gemeenteraad bij het voorstel om het toetsingskader voor de herstructurering van het bedrijf vast te stellen.
ABT stemde als enige fractie tegen.
Ook andere gemeenten zijn kritisch over de garantstelling.
Als er gemeenten (die voor ongeveer de helft aandeelhouder zijn) afhaken wordt het aandeel voor Tholen hoger, waarschuwde hij.
De Leeuw vroeg zich af of het wel een taak is van de gemeente om een nutsbedrijf te helpen bij de financiering.
Wie borg staan is volgens hem een lange tijd gebonden aan het bedrijf.
Hij noemde een looptijd van 30 jaar.
Het besluit over de garantstelling wordt pas later genomen, zei Jan Heshof (PvdA).
Hij noemde het niet eerder splitsen van het gas- en elektriciteitsnetwerk van Delta een historische vergissing.
Heshof wees naar de provincies Gelderland en Noord-Brabant. (Brabant verkocht de aandelen van Essenin 2009 voor 3 miljard euro).
De PvdA zei wel voor de garantiestelling te zullen stemmen omdat er anders arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan.

Garantiestelling
Volgens wethouder Peter Hoek wordt er eerst door Delta een rekenmodel uitgewerkt over de herfinanciering.
Aandeelhouders nemen dan pas een besluit.
Delta wil de garantiestelling afgeven op de aandelen van de gezonde onderdelen (Evides en Enduris).
Het dividend wat daarvan verwacht wordt kan ingezet worden als buffer voor de rente- en aflossing.
Zolang niet aan die verplichtingen is voldaan, zal er geen dividend aan de gemeente worden uitgekeerd, zei Hoek.

Risico
Ook hij noemde het een dilemma, maar vindt dat de gemeente als aandeelhouder ook verantwoordelijkheid draagt.
Of het risico een looptijd van 30 jaar krijgt, is nog maar de vraag, zei hij.
Dat hangt volgens hem af van het rekenmodel waarmee Delta later naar de aandeelhouders komt om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.
De Leeuw bleef er op hameren dat er geen taak is voor de aandeelhouders om Delta te ondersteunen.
Theo Korevaar (SP) was het daar niet mee eens.
,,We zijn mede eigenaar en mede verantwoordelijk.
Het is niet alleen een centenkwestie.
We hebben ook een plicht voor de werkgelegenheid.’’

Bron en copyright: Eendrachtbode van 21 april 2016.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
524 µsec.
21 apr 2016
01 mrt 2021
10071 bytes