logo
Groot financieel probleem

Van ’t Hof: We hebben groot financieel probleem

ABT twijfelt aan voordeel eerder aflossen leningen.
Dit kost ons knáp geld!
ABT-fractievoorzitter Han van ’t Hof heeft zo zijn twijfels over het rendement, voor de gemeente, van het omzetten van een geldlening naar een nieuwe met een lagere rente.
Er is een oude lening van 11,5 miljoen euro versneld afgelost, en een nieuwe afgesloten van 13,2 miljoen.

Er is een stukje liquiditeit in gekocht door de verschuldigde boeterente om te zetten in een lening (bij te lenen – red.), stelde Van ‘t Hof.
De ABT’er vroeg zich af of dat is wat de gemeenteraad voor ogen heeft.
Volgens hem kost het de gemeente per saldo zo’n 370.000 euro.
Ambtenaar Arjan Moerland bevestigde dat de boeterente is meegefinancierd.
Dat is zeer gebruikelijk, zei hij.
Maar Van ’t Hof liet zich niet overtuigen.
Hij zegde de raadsleden zijn berekening toe.
Daaruit zou blijken dat het wegvallen van de hoge rente over de resterende looptijd van de oude lening plus de opgelegde boeterente, niet opweegt tegen de lagere rente over een groter bedrag voor – in dit geval – een periode van vijftien jaar.
De ABT’er had ook vragen over een rentevoordeel van 120.000 euro, wat volgens hem 244.000 euro moest zijn.
Dat klopt, maar de boeterente moet er worden afgetrokken, legde wethouder Hoek uit.
De gemeente Tholen heeft twaalf onderhandse leningen uitstaan, voor een totaalbedrag van ruim 57,5 miljoen euro aan het einde van dit jaar.
In 2017 kost dat anderhalf miljoen euro aan rente en ruim 4,6 miljoen aan aflossingen.

Polonaise
Van ’t Hof bekritiseerde de boekhoudkundige verwerking van verschillende posten bij zowel een begrotingswijzing als de programmarapportage.
De wijziging leidt ertoe dat het overschot van de begroting 2017 toeneemt van 2250 naar 20.100 euro.
Er is 160.000 euro ingeboekt als verwachte opbrengst van de verkoop van grond in Tholen voor de bouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente.
 De reële verwachting is dat de akte begin 2017 passeert, zei wethouder Van Dis.
Gre Boelhouwers (VVD) had haar bedenkingen of dat realistisch is.
 Als we de gemaakte afspraken nakomen, zou er een tekort zijn van 140.000 euro, aldus de ABT’er.
Waar wethouder Hoek de meevaller eenmalig gebruikt om het begrotingssaldo te voeden, geeft de raadsopdracht aan dat ze naar de reserves zou moeten.
Het is broekzak vestzak, de post onvoorzien kan fors worden opgeplust en deze komt als eerste in aanmerking om tegenvallers uit op te vangen, zei Hoek.
Hij noemde de voorziene verkoop van grond aan de Hogeweg in Sint-Maartensdijk (geschatte opbrengst zo’n vier ton) als mogelijkheid om het eventueel wegvallen van de precarioheffing op te vangen.
Ook in de programmarapportage per 1 september – voordelig saldo 90.000 euro – staan volgens Van ’t Hof posten die aan de reserve toegevoegd zouden moeten worden in plaats van aan het begrotingssaldo.
Hoek noemde het realistisch en transparant wat B&W doen, maar ABT vindt dat nu niet duidelijk is hoe er met gemaakte afspraken wordt omgegaan.
Waarom loopt het college de polonaise met de handjes in de lucht, terwijl we een groot financieel probleem hebben?
Volgens hem is de post onvoorzien bedoeld om tegenvallers op te vangen in plaats van overschotten.
B&W willen driekwart van de meevaller aan de post onvoorzien toevoegen, en de rest aan de algemene reserve.

Bron en copyright: Eendrachtbode van 03 november 2016.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
591 µsec.
03 nov 2016
14 mrt 2018
11366 bytes