logo
Kritiek van Hans Boulogne

Wethouder Jan Oudesluijs had toen af moeten treden.
Raadslid Hans Boulogne (ABT) vindt dat wethouder Jan Oudesluijs had af moeten treden in de kwestie rond de vestingwallen in Tholen.
Dat zegt hij in deze krant nu hij na twaalf jaar afscheid neemt van de gemeenteraad.
Hij vindt ook, dat de gemeente maar beter kan fuseren met Bergen op Zoom, nu het bestuur op grotere afstand komt door allerlei samenwerkingsverbanden.

Het dieptepunt in de lokale democratie beleefde Boulogne in deze raadsperiode.
De avond dat PvdA wethouder Jan Oudesluijs dreigde op te zullen stappen, als de motie om het plan voor het herinrichten van vestingwallen stop te zetten, zou worden aangenomen.

Alle fracties in de gemeenteraad, SGP, VVD, PvdA, CDA, ABT, SP en CU hadden dat verzoek ondertekend.
Maar na een schorsing trokken de coalitiepartijen plotsklaps hun steun in.
Voor Boulogne kwam dat niet alleen als een donderslag bij heldere hemel.
Het doet volgens hem het besturen van een gemeente geen goed.

Bovendien maakten de fracties die de ommezwaai maakten (SGP, PvdA, VVD, en CDA) de politiek ongeloofwaardig.
De bevolking begrijpt er geen barst van.
Dreigen met aftreden is een zwaktebod.
Als je niet in staat bent het met argumenten uit te leggen, neem dan afscheid.
Volgens hem was het in het bedrijfsleven niet getolereerd.

Logisch
Boulogne maakte niet eerder zoiets mee.

Hij velt een hard oordeel over de wethouder en over de gang van zaken.
Vooruitkijkend ziet hij dat het besturen steeds meer op afstand wordt gezet, door het samenwerken met andere gemeenten.
Dat gebeurt al bij het innen van belastingen, ICT en de milieuhandhaving.
Volgens Boulogne kan Tholen best samengaan met Bergen op Zoom, geografisch gezien is dat logisch.

Bron en copyright: Eendrachtbode.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
573 µsec.
21 apr 2015
01 mrt 2021
9274 bytes