logo
Slechtste Gemeente

Burgemeester en Wethouders van Tholen zijn pissig op Elsevier omdat Tholen in het laatste onderzoek naar de beste gemeente in Nederland van het blad genoteerd werd als vaandeldrager, als laatste, op plek nummer 408.

Raadslid Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen vond de laatste plaats in het onderzoek beschamend en wilde weten wat het college van plan was om deze blamage volgend jaar voor te zijn.
Het antwoord was bot, maar duidelijk.
Het huidige beleid wordt voortgezet en ja, hoor, het onderzoek deugt niet.

Kijk dat hadden de Thoolse bestuurders nu eigenlijk niet moeten doen.
Vraagtekens plaatsen bij een onderzoek van Elsevier.
Waarom zou je dat doen?
Elsevier geeft duidelijk aan dat verschillende zaken meewegen bij het bepalen van de score.
Op een rijtje zijn dat:
woonomgeving (historisch decor, aantrekkelijke buurt, natuur, rust en ruimte)
basisvoorzieningen (kinderpakket, jongerenpakket, zorgpakket en winkels)
plusvoorzieningen (cultuur, uitgaan, recreatie, sport en fitness)
overlast en veiligheid (weinig overlast, weinig misdaad, verkeersveiligheid)
sociaal klimaat (samenstelling bevolking, saamhorigheid)
economie (bedrijvigheid en werk)
bereikbaarheid (openbaar vervoer, bereikbaarheid per auto)
gemeentelijke diensten en tarieven

Voorts blijken er 101 indicatoren te zijn die het onderzoeksbureau Louter laat meewegen en daarbij komt ook nog eens dat Elsevier lezers hun zegje mogen doen.
Akkoord van echt empirisch onderzoek is wellicht geen sprake, maar het onderzoek geeft wel aan hoe gemeenten er ter opzichte van anderen voor staan, op het gebied van woonomgeving, beleving en voorzieningen en ga zo maar door.
Als B en W van Tholen nu zouden zeggen dat ze alles in het werk stellen om bij volgende edities hoger te scoren, dan hoef je dus echt niet zo verongelijkt te reageren.

Bovendien, is het niet frappant dat alleen Tholen wat opspeelt?
Kijken we naar de scores van andere gemeenten in het Zeeuwse, dan zijn die begrijpelijkerwijs ook niet al te hoog.
Reimerswaal op 406, Hulst op 404 (die prachtige steden), Terneuzen (de Zeeuwse robuuste grootstad) op 400 en Borsele op 387, maar daar hoor je niemand over.
Volgend jaar is er weer een onderzoek.
Ik sluit niet uit dat Tholen, zelfs met het huidige beleid, een plaatsje of twee stijgen gaat en dan heeft die gemeente het fantastisch gedaan.
Nu denk ik overigens dat het mooie Tholen beter de dienstverlening aan de eigen bewoners beter als leidraad kan nemen.

Bron: gremberghe.nl.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
551 µsec.
16 jul 2013
01 mrt 2021
10013 bytes