logo
Telefoontje COA

Telefoontje met COA werd ’elke minuut pijnlijker’
ABT: plan spreiding van vluchtelingen geen zin
Het onderzoek naar noodopvang voor vluchtelingen is geen 24.000 euro waard.
Dat stelde Han van ’t Hof (ABT) in de gemeenteraad.
Volgens hem is het niet mogelijk om 150 tot 200 vluchtelingen in verschillende woonkernen op te vangen omdat het centraal orgaan asielzoekers (COA) daar niet mee akkoord zal gaan.
Hij vond dat de Thoolse burgers met het voorstel om uit te zoeken hoe de noodopvang kan worden uitgevoerd, om de tuin worden geleid.
Van ’t Hof had twee dagen voor de raadsvergadering met het COA gebeld en uitgelegd wat de gemeente van plan is.
Het telefoongesprek werd met de minuut pijnlijker, zei hij.
,,Als we hier spreken over de opvang van 100, 200 of 300 vluchtelingen is dat volgens het COA een asielzoekerscentrum (AZC).
De gemeente kiest er een andere naam voor.
Plannen maken voor spreiding heeft geen zin.’’

Onderwijs
Ook alle inzet die de gemeente doet, zijn voor rekening van de gemeente, beweerde hij.
Ook de kosten van onderwijs aan de kinderen.
ABT stond alleen in de kritiek.
Volgens wethouder Frank Hommel wordt er pas gesproken over een AZC als er duizend vluchtelingen in worden gehuisvest, voor een periode van tien jaar.
,,Dat willen we niet, we zoeken spreiding over de verschillende woonkernen.
Alle kosten worden in beeld gebracht.’’
Maar volgens Van ’t Hof ligt het raadsvoorstel niet in de lijn van de COA.
,,Hier kunnen we niks mee.
De COA komt met een andere uitkomst.’’
Volgens Corniel van Leeuwen (CU) zullen de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd worden aan het COA.
Hij wees er op dat het centraal orgaan al eerder ’opgeschoven’ is, d.w.z. aan specifieke wensen van gemeenten tegemoet is gekomen.
,,U bent te vroeg, laten we eerst het onderzoek uitvoeren.’’

Stemverklaring
Ook de SGP was het niet eens met Van ’t Hof.
Peter Kraamer zei namens zijn fractie dat het onderzoek waarde heeft.
,,Maar het zou kunnen dat ze niet aan onze wens kunnen voldoen.’’
Volgens Jan Heshof (PvdA) zijn de vluchtelingen het waard om te onderzoeken hoe ze het beste opgevangen kunnen worden.
Maar dat trok Van ’t Hof niet in twijfel.
,,Het vertrekpunt van het onderzoek moet 300 zijn.’’
Met een stemverklaring keerde ABT zich tegen het voorstel.
Hij benadrukte dat zijn fractie niet tegen de komst van asielzoekers is, maar dat het voorstel niet past bij de uitgangspunten van het COA.
Het voorstel werd door alle andere fracties ondersteund.
Het besluit valt op 16 juli.

Bron en copyright: Eendrachtbode van 21 april 2016.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
465 µsec.
21 apr 2016
14 mrt 2018
10241 bytes