logo
12 jaar Hans Boulogne

Hans "Fuseren gemeenten niet leuk, samenvoegen met Bergen is logisch
Hans Boulogne uit Sint-Annaland kwam in 2002 in de gemeenteraad, maar stopt er in maart 2014 mee.
Hans Boulogne uit Sint-Annaland stopt na twaalf jaar als raadslid voor Algemeen Belang Tholen (ABT), maar het vuur in hem is nog lang niet gedoofd.
De 67- jarige Boulogne krijgt meer tijd om aan zijn tuin te werken.
Samen met zijn vrouw Koosje woont hij aan de Bredenvlietsedijk in de Oudelandpolder.
In een burgerwoning in het buitengebied.
Over woningbouw, het functioneren van de lokale democratie, over successen en teleurstellingen.
Het wel of niet toestaan van burgerwoningen in de Thoolse polders is alweer jaren een kwestie waar de politiek zijn hoofd over breekt.
Nu via de regeling ruimte-voor-ruimte.
Huizen bouwen op de plaats waar oude schuren of stallen worden gesloopt.
ABT is er faliekant tegen.
Ook andere fracties zien er problemen in.
Het beleid is in de ijskast gezet.
Burgers gaan klagen over overlast als ze niet gewend zijn om op het platteland te wonen, is de angst.
En dat is een belemmering voor de bedrijfsvoering, vrezen de agrariërs.
Het is een van de hoofdpijndossiers van de gemeentebestuur waar nog geen oplossing voor is gevonden.
In 1976 bouwde Boulogne er een nieuwe woning.
Dat kon toen nog, nadien ging het slot erop.
Toch zag Boulogne dat er steeds meer werd gebouwd in het buitengebied: huizen, kassen, loodsen, bijgebouwen aan boerderijen.
"De verstening is alleen maar toegenomen.
Met de regeling ruimte-voor-ruimte hebben we moeite.
Je ziet dat als een bedrijf bij Sint-Annaland stopt: het huis blijft staan, de kas wordt afgebroken en ergens anders op het eiland wordt er een pand voor teruggebouwd.
In Noord-Brabant is men resoluter: daar worden oude gebouwen aangekocht en gesloopt.
In Friesland is men ook veel zuiniger op het buitengebied.
"
ABT vindt dat het buitengebied in de eerste plaats voor de agrarische sector is bedoeld.
"Die moet er zijn brood in verdienen.
Boeren houden elkaar ook in leven.
Burgers van buiten gaan klagen.
We vinden ze ondergeschikt aan de landbouw, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ieder heeft zijn rechten.
"

Dure woning
Volgens het raadslid is het toestaan van woningen in de polder de kat op het spek opbinden.
"De bewoners komen vaak uit de stad, zijn anders geori�nteerd.
Ze hebben dan een dure woning gekocht en voelen zich grootgrondbezitter.
De eigen bevolking is hier gewend aan het leven tussen de boeren.
"
Boulogne is de dans ontsprongen, maar kan zich herinneren, dat er toen al vraagtekens waren over het wonen als burger in de polder.
"We hebben nooit nagedacht over de effecten om hier te wonen, maar mijn vrouw komt van de boerderij hiernaast en dat maakt het al heel anders."
Hans is er nu van overtuigd, dat er een heel streng beleid gevoerd moet worden.
"Persoonlijk vind ik dat de gemeente subsidie aan de sloop moet koppelen, om zo de verpaupering tegen te gaan.
Ruim het op, zeg ik.
"
Zelf gaat hij na zijn afscheid als raadslid zijn eigen woning eens flink onderhouden, want door het raadswerk is het er de laatste jaren niet van gekomen.
Het plegen van onderhoud aan de woonkernen zou ook een speerpunt moeten zijn voor de gemeente, zegt hij.
"De nadruk ligt veel te veel op nieuwbouw, overal moeten maar nieuwe woningen komen, het beleid is te lang op expantie gericht.
Ruim oude woningen op, die niet meer voldoen, zoals hier bij De Schutse in Sint-Annaland, dat is ook onderhoud.
Dat is beter, dan iedere keer maar weer buiten de woonkernen te bouwen.
Nu wordt er veel geld gestoken in het ontwikkelen van nieuwe woongebieden.
Ga samen met de burgers werken aan het opknappen van woningen.
Houdt rekening met de moderne tijd, in Rotterdam is men ook bezig met het opruimen van de binnenstad.
"
Boulogne maakt zich grote zorgen over de bouw, hij ziet het als de motor van de economie.
Niet alleen voor de bouwsector zelf, maar ook voor schildersbedrijven, woninginrichting en tuinaanleg.
Het einde van de crisis is volgens hem nog niet in zicht.
Hij ziet als actief CNV-bestuurder de sector worstelen.
Dit wijst er op, dat de grote bouwers in Nederland, zoals Heijmans, al een aantal ontslag rondes hebben gehad en ziet ook, Ballast Nedam en BAM worstelen.
Ook daar zullen volgens hem ontslagen vallen.
Hij kan er niet bij, dat B&W zo lang aan het beleid voor nieuwbouw vasthouden.
"Ik weet nog goed, dat we in 2008 al waarschuwden, om de nieuwbouw op slot te gooien en dat Henk Nieuwenhuis van de PvdA toen zei, dat het maar een dipje zou zijn.
Nu is het 2014 en zal het in de woningbouw niet beter gaan.
"

Woonzorgcentrum
Zo ziet hij de bouw van een woonzorgcentrum van Stadlander in het havengebied in Sint-Annaland voorlopig niet van de grond komen.
"De woningcorporaties bouwen nu niet, ze moeten eerst zelf de boel op orde brengen.
Ze dragen nu te veel af aan de schulden die Vestia heeft gemaakt, bovendien gaan ze niet voor leegstand bouwen.
De bevolking loopt terug, ook hier op Tholen.
"
Hij verwacht dat deze krimp, het nivelleren van de lonen, het terugdringen van reiskosten door werkgevers, zijn gevolgen ook voor de gemeente heeft.
"Als je hier woont en in Rotterdam werkt, dan ga je dicher bij je werk wonen.
Je zou er als gemeente onderzoek naar moeten doen.
Bij vertrek van inwoners vragen waarom ze weggaan, dan heb je gegevens in handen, waar je ook beleid op kan maken.
Het college van B&W gaat er maar van uit dat we groeien, misschien komen we nog wel me een initiatiefvoorstel.
"
ABT zit en zat in de oppositie, net als de SP ondertekenden ze het coalitie programma niet.
Volgens Boulogne is het niet zo makkelijk om een voorstel op de agenda van de van de gemeenteraad te krijgen.
De lokale democratie op Tholen functioneert.
"Maar het is een geremde democratie.
Na de verkiezingen maken de coalitiepartijen een programma voor vier jaar, dat moet koste wat het kost worden uitgevoerd.
In het bedrijfsleven zou zo'n plan al lang aangepast zijn, maar B&W houden er aan vast.
De partijen die het programma steunen, lopen er in mee.
"

Kreet
Tekenend vond hij de kwestie van de vestingwallen in Tholen.
"Ik ben toen erg geschrokken, alle fracties hadden een motie ondertekend, om B&W te laten weten, dat we het plan niet wilden uitvoeren.
De motie was al ingediend bij burgemeester Nuis en na de schorsing bleek, dat de steun was teruggetrokken door een kreet van een bestuurder.
Een wethouder had gezegd dat hij op zou stappen.
Dat is zijn goed recht, maar dan had hij dat moeten doen.
In het bedrijfsleven was er gewoon gezegd: morgen is je laatste dag.
De bevolking snapt er geen barst meer van, dreigen met opstappen is een zwaktebod.
Als je niet in staat bent, met argumenten te reageren, neem dan afscheid, maar hij is gewoon blijven zitten.
"
Boulogne heeft zoiets nog nooit meegemaakt, in de drie periodes dat hij in de raad zit.
het was een unicum in de Thoolse politiek, waar Boulogne met gemengde gevoelens op terug kijkt.
Zelf was hij niet op de hoogte van de dreiging.
"Tijdens de schorsing zijn wij gewoon blijven zitten, we zagen geen reden om in overleg te gaan.
Toen de schorsing over was, begon Rob Duijm (CDA) aarzelend achter de microfoon uit te leggen, dat ze de motie niet meer ondersteunden.
Wij waren niet ingelicht, dat vind ik arrogant, dat valt voor mij ook onder geremde democratie.
"
De kwestie ondermijnt volgens hem ook de geloofwaardigheid van het bestuur en de politiek.
"Mensen op deze manier onder druk zetten, is dat nu besturen?
En hoe kan een SGP fractie bijvoorbeeld dit verkopen aan de achterban?
"
Terugkijkend zijn er zaken waar Boulogne tevreden op terugkijkt.
Hij noemt het duurzaam financi�el beleid, waar zijn fractie jaren op heeft gehamerd en het initiatief voor starterswoningen.
De gemeente schiet aan jonge Tholenaren die een woning willen kopen geld voor, als renteloze lening.
"Daar was eerst geen steun voor, later werd het door heel de gemeenteraad ondersteund.
Ik kan eigenlijk geen andere moties bedenken die zoveel succes hebben gehad.
Dan heb je echt een bijdrage geleverd aan de samenleving.
"
Ook de brede school gedachte komt volgens Boulogne uit de koker van het Algemeen Belang Tholen.
"Het stond op een laag pitje, er was nooit serieus naar gekeken, in Sint-Annaland is het gerealiseerd, met de openbare bibliotheek in het gebouw, dat was eerst geen uitgemaakte zaak.
Ik weet nog, dat wethouder Velthuis (PvdA) toen zei, dat de bibliotheekbus wel bij het gebouw zou kunnen stoppen.
"
Nu dreigt de bieb ook hier te verdwijnen, maar volgens Boulogne kan de ruimte op een andere manier gebruikt worden.
"Dat geldt eigenlijk voor alle schoolgebouwen", zegt hij, "'s-avonds staan ze leeg, hoe meer je bestaande gebouwen gebruikt, hoe goedkoper."
ABT heeft zich altijd tegen de nieuwbouw van het gemeentehuis gekeerd.
"Een moeilijk dossier," zegt Boulogne, "maar we zijn niet overstag gegaan".
Nu zegt hij, dat het wat werkplekken betreft het een vooruitgang is en dat de organisatie er overzichtelijker op is geworden.
"Maar ik vraag mij af, of het niet te groot is gebouwd, er worden steeds meer diensten uitgeplaatst, het UWV is naar Goes gegaan, Sabewa voor het innen van belastingen zit in Terneuzen en de ICT in Etten Leur."
Boulogne ziet het aantal lege plekken in het gebouw toenemen (hoewel de Rabobank de plek van het UWV heeft ingenomen) en er ook een personeelsstop is ingevoerd.
Volgens Boulogne is het de vraag, of de gemeente nog lang zelfstandig kan blijven functioneren.
"De wet- en regelgeving wordt zo complex, dat er steeds meer op afstand bestuurd gaat worden.
Wellicht is samenvoeging nodig, het is niet leuk, maar op den duur noodzakelijk."
De ABT'er denkt dan aan een fusie met de buurgemeente in West-Brabant.
"Geografisch gezien is dat logisch, we hebben het meeste te maken met Bergen op Zoom."
Nu er meer taken komen naar de gemeente komen, vindt Boulogne dat de betekenis van de provincie afkalft.
Met grotere gemeenten zouden de taken van de provincie overgenomen worden, dus een bestuurslaag minder.
"Alles kan, daar groeien we naar toe."


Bron en copyright: Eendrachtbode.
ABT lichtgrijs
ABT in de Pers
Hoger Menu Start Basishouding moet veranderen Cor Oudesluijs Cor Oudesluijs ambities De eerste zes Financiering Delta Geen geld voor boa George de Leeuw vindt het frustrerend Groot financieel probleem Kritiek van Hans Boulogne Lijst 2018 Slechtste Gemeente Telefoontje COA Wie is George de Leeuw Zondagsopenstelling 12 jaar Hans Boulogne

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
561 µsec.
01 jan 2014
01 mrt 2021
20943 bytes