logo
Begroting 2016

Het wel duidelijk dat we met een fake begroting te maken hebben. 
Het positieve resultaat kan je met het grootste gemak veranderen in een min van meer dan een miljoen euro.
Het vervelende hieraan is dat de min van ruim 1 miljoen dichter bij de waarheid zal liggen dan een positief resultaat.
Het is rekenkundig kloppend gemaakt.

Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen?
Dan gaan we even terug in de tijd, ABT heeft vanaf 2003/2004 gepleit voor een kerntaken discussie met als belangrijkst reden een goede keuze te kunnen maken over hoe groot het nieuwe Gemeentehuis zou moeten worden.
Dit was niet nodig want er was een studie gemaakt dat er wel voor 225 voltijdsbanen plaats moest zijn.
De bezetting is nooit boven de 200 voltijdsbanen geweest en zal waarschijnlijk op niet al te lange termijn dalen richting 140/150 voltijdsbanen.
Dit is wel 30% minder, hoeveel kapitaal is hier vernietigd?

ABT heeft er ook voor gepleit dat we de Geertruidapolder niet aan zouden kopen.
Wij hadden immers meer dan voldoende gronden aan de Hogeweg liggen om voor toekomstige uitbreiding voor de kern Sint-Maartensdijk de woningbouw te kunnen uitbreiden.
Hoeveel verlies moeten we straks nemen?

ABT heeft ook voorgesteld om de woningbouwlocaties 1 voor 1 uit te voeren.
Dan hoef je namelijk het minst te investeren in infrastructuur.
Neem als voorbeeld Sint-Annaland, Vroonstede is nog lang niet vol gebouwd, Havenplein staat alleen een supermarkt en we zijn ook al volop bezig in de Suzannapolder.

Dan de nieuwe basisscholen in de kern Tholen, investering van ruim 10 miljoen.
ABT heeft aangegeven dat er ook goede onderwijs systemen zijn van rond de 4 miljoen.
Het was niet belangrijk, het het moest een prestige object worden uniek in Nederland.
Wij hebben immers toch geld genoeg 'GELEEND”.

Ook moesten we nodig het vleesvarkensbedrijf van BRITT aankopen want het stond alle ontwikkelingen in de weg voor Molenvlietsedijk en industriegebied Welgelegen.
Als Compacboard klaar was met bouwen dan was er bijna geen ruimte meer voor nieuwe bedrijven. 
Compacboard werd in 2014 net voor de verkiezingen gelanceerd met de focus op de vele werkgelegenheid.
Zeker voor Welgelegen, want de grote vissen lagen al in het Schelde-Rijn kanaal, we hoeven ze alleen maar op het droge te tillen.
Roosendaal had bijna geen industriële ruimte meer, hetzelfde voor Bergen op Zoom.
De jongste ontwikkelingen laten zien dat Bergen op Zoom waarschijnlijk toch de Auvergne polder verder gaat ontwikkelen als industrie gebied.
Mogelijke conclusie, geen verkoop van industrie gronden op Tholen en het verder ontwikkelen van Vestetuin.
De toekomst zal uitwijzen of deze investering op dit moment de juiste was.

De Gemeente Tholen had ook een enorme lastpost in huis zitten, namelijk de externe rekenkamer.
Het college was niet blij met deze rekenkamer omdat ze een kritische noot lieten horen.
Heel slim heeft het college gebruik gemaakt om in het kader van de bezuinigingen deze lastpost buiten de deur te duwen en de college partijen gingen hierin mee en de raad ging het zelf doen.
Wij werden de slagers die hun eigen vlees gingen keuren.
De externe rekenkamer was nu bij uitstek de instantie die de missers aan de kaak kon stellen.

Nu terug naar de begroting van 2015,
Er zijn een aantal zaken die wij eruit willen tillen.
Voor ABT is de politieke situatie rondom het zwembad te Sint-Maartensdijk zorgelijk.
De raad heeft een uitspraak gedaan geen sluiting voor er een nieuw zwembad is.
Nu blijkt tussen de regels door dat eind 2017 het doek gaat vallen voor het zwembad in Sint-Maartensdijk.
Ook vorig jaar heeft ABT aandacht gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor het zwembad ook na 2017.
Als sluiting dreigt dan wil ABT opnieuw de discussie voeren welk zwembad er gesloten moet worden, Haestingen of de Spetter.
De kern Tholen heeft namelijk binnen een straal van 5 km nog drie zwembaden tot zijn beschikking.

Ook het innen van precario belasting (voor grondkabels van Delta) is een doorn in het oog van ABT.
De heffing op zich moeten wij wel invoeren omdat de overige Gemeenten in dit ook voornemens zijn.
Doen we niet mee hebben we geen lusten maar wel de lasten.
De vraag die ABT zich stelt is: gaan wij ook kabelbelasting heffen bij onze ondernemers die hebben geïnvesteerd in windenergie of in de toekomst gaan investeren in zonne-energie?
Waarom is het een doorn in het oog van ABT?
Wij missen de paragraaf dat deze precario belasting terug word gegeven aan onze burgers.
Dit is namelijk een belasting innen via het stopcontact dat mag nooit de bedoeling zijn..

Een vraag van andere orde die je kan stellen “is het College nog in CONTROL”.
Als de laatste periode bekijkt dan zijn er vele signalen afgegeven door verschillende fracties over de zorgelijke situatie van onze financiën.
Met als hoogtepunt toch wel de jaarrekening 2014.
Op dat moment had het College al in actie moeten komen om met alle macht te proberen het tekort voor 2015 proberen te beperken.
Maar gebeurde niks.
Toen de raad deze zomer tijdens het vaststellen van de kadernota het initiatief voor de begroting 2016 naar zich toe trok, heeft het nog tot begin september geduurd voor de eerste bespreking over de hervormingen zijn gestart, met als belangrijkste conclusie dat we nog niet veel verder zijn in het proces.

Wij kunnen constateren dat de jaarrekeningen van de laatste jaren standaard een verlaging van het eigen vermogen te zien geeft.
Dit terwijl de begrotingen toch sluitend waren.
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er teveel wensgedachten in de cijfers verwerkt zijn door geld te begroten waarvaan we met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat we met dit bedrag niet gaan redden.
Ook nu gebeurd dit weer, er zit namelijk weer lucht in de begroting.
Dit is een bedrag tussen de €750.000,-- en de 1 miljoen.
De vraag die wij als ABT ons dan ook stellen hoe kunnen we JA zeggen tegen een begroting waarvan we de kennis hebben dat deze niet klopt!
Aan de andere kant is ook zo dat het Gemeentebedrijf gerund moet worden dus kan je geen nee zeggen.

ABT heeft ook nagedacht of je alles met amendementen of motie moet proberen dicht moet spijkeren om te voorkomen dat het College geld uit gaat geven waar de raad nog over wil discussiëren.
Wij willen de hoop uitspreken dat het College nu duidelijk op het netvlies heeft staan dat het financieel probleem groot is en begrijpt dat gedurende het proces geen financiële verrassingen wenselijk zijn.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
520 µsec.
-- --- 2015
14 mrt 2018
15979 bytes