logo
Democratisch

Betrokkenheid van burgers bij voorbereidingen en uitvoering van beleid moet nog beter!

Het ABT wil een interactief bestuur stimuleren en de lokale democratie versterken door de burger vroegtijdig en nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van plannen voor hun dorp en het vorm en inhoud geven daarvan.

Transparantie en openheid bepalen volgens ABT grotendeels de mate van betrokkenheid en vertrouwen van burgers en geven begrip voor genomen besluiten.
Verantwoording afleggen over gevoerd beleid moet.
Duidelijkheid over hoe besluiten worden genomen en op welke wijze de gemeentelijke gelden besteed worden is wat het ABT betreft pure noodzaak.
Alle inwoners in de gemeente Tholen hebben recht op gelijke behandeling.
Bestuurders, raadsleden en ambtenaren moeten integer en betrouwbaar zijn en het algemene belang verheffen boven het eigen belang.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
696 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8236 bytes