logo
Financiën-1

Een goed financiëel beleid is de basis voor een sprankelende gemeente. 

Het ABT heeft zich in de afgelopen periode ingezet om te komen tot een duurzaam financiëel beleid.
Op sommige onderdelen is het beleid al duurzaam, maar er zijn ook nog terreinen waarbij de duurzaamheid voor verbetering vatbaar is.
Samenwerking in projecten met andere overheden alsmede de privé sector moet nadrukkelijker worden onderzocht.
Daarnaast is het nodig dat mogelijkheden voor subsidie vanuit de provincie, Den Haag en de EU, beter worden benut.
Wij hebben een langetermijnvisie, deze visie zou leidend moeten zijn als het gaat om de planning van langetermijninvesteringen.

Wij zijn realistisch en sluiten onze ogen niet voor het feit dat er een zware economische crisis heerst.
Het ABT is zich er goed van bewust dat door de extra uitgaven die zijn gedaan om de economische teruggang zoveel mogelijk op te vangen, de komende vier jaar op financiëel gebied geen makkelijke beslissingen genomen moeten worden.
Dit in verband met verwachte hogere financiële uitgaven voor vooral bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en de investeringen die gedaan moeten worden voor de arbeidsbemiddeling van werkloze burgers.
Tegelijk nemen de inkomsten af, er wordt minder gebouwd en huizen dalen in waarde, ook wordt er minder dividend uitgekeerd.
Tevens zal de algemene uitkering sterk verlaagd worden.
Kortom, meer uitgaven dus en minder inkomsten.
Dat leidt tot de noodzaak om in de eerste plaats de overheid efficiënter te laten werken.
Daarnaast moeten ook zeker de uitgaven kritisch op nut en noodzaak tegen het licht gehouden worden en moet de realisatie van projecten scherper geprioriteerd en gefaseerd worden.
Dat is noodzakelijk om het huishoudboekje weer gezond te krijgen en zo een gezonde financiële basis te creëren waar we ook in de toekomst mee vooruit kunnen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
426 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
9286 bytes