logo
Financiën-2

Prioriteit voor de Gemeente Tholen moet zijn zelfstandig te blijven wat je niet waarborgt als je jarenlang meer uitgeeft dan er inkomt en je ruim gebruik maakt van de spaarpot.
Als de spaarpot leeg is, rest je niets anders dan je zelfstandigheid te moeten opgeven.
Inkomsten en uitgaven van de Gemeente Tholen dienen in evenwicht te zijn.

Dit evenwicht dient evenwel niet gevonden te worden in verhoging van inkomsten door de Gemeente Tholen en door het toepassen van de kaasschaaf methode op subsidies.

Ook via een constructie om uitgaven te boeken via de reserves en zo de eigen vermogenspositie van de Gemeente Tholen uit te hollen ( afgelopen 4 jaar voor vele miljoenen euro’s ) dient te stoppen.
De Gemeente Tholen dient een discussie te voeren over de kerntaken, die zij zou moeten uitvoeren.

Ook dient de Gemeente Tholen een onderzoek te doen naar haar eigen efficiëntie in werken.
Het aantal medewerkers op het Gemeentehuis is nog bijna net zo groot als voor de crises, terwijl heel veel werk is uitbesteed, wat tot reductie zou moeten leiden in het benodigd personeelsbestand.
Als reductie van personeelsbestand mogelijk is, dienen voor de betroffen personeelsleden goede regelingen van toepassing te zijn.

De aangekochte bouwgronden voor geplande nieuwe woonwijken dienen geëvalueerd te worden.
Er is veel te veel bouwgrond in vergelijking met de verwachte bevolkingsgroei voor de komende jaren.
Ook zullen plannen ontwikkelt moeten worden hoe hier mee om te gaan, want afstoten van deze gronden zullen tot een fors verlies leiden.
Aandacht dient er te zijn voor de gaten, die in woonwijken vallen, wat leidt tot verpaupering.
Ook al zijn dit geen gronden in eigendom van de Gemeente Tholen, de Gemeente Tholen zal hier met projectontwikkelaar / grondeigenaren over om aan tafel moeten gaan hoe dit op te lossen.
De oude oplossing, dat “Stadlander wel zal bouwen”, zal naar het idee van ABT nog lang op zich laten wachten.
De Gemeente Tholen zal zich hierbij terughoudend moeten opstellen als partner, die mede financiële risico’s loopt, voor nieuwe bouwprojecten.
Nieuwe ideeën (ontwikkeling van de Geertruidapolder) behoren hier niet bij.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
548 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
9567 bytes