logo
Jeugd

De jeugd zou betrokken moeten worden bij ons duurzaamheidspanel.
In dit panel zitten alleen oudere personen met als gevolg, dat er gedacht wordt vanuit het verleden hoe om te gaan met duurzaamheid.
Installeren wij in onze Gemeente een duurzaamheidspanel bestaande uit jonge inwoners, dan zal er gedacht worden in oplossingen om duurzaamheid te vertalen naar de toekomst.

Onderwijs is een taak van de Gemeente.
Binnen Tholen en Sint Philipsland zijn 21 scholen en inwoners maken gebruik van deze scholen en scholen buiten onze gemeentelijke grenzen.
Ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Daarbij moet de Gemeente Tholen zich niet onttrekken aan een onontkoombare discussie dat scholen zullen moeten samenwerken.

Om in Tholen stad de meeste scholen samen te zetten in het oude Westerpoort college was een dure stap voor de Gemeente Tholen.
ABT is van mening, dat onderzocht moet worden of het niet goedkoper is het bestaande Westerpoort af te breken en te vervangen door vier / vijf nieuw te bouwen basisscholen, omdat dit goedkoper zal blijken te zijn.
Maar binnen andere kernen bestaat ook deze vraag hoe dit opgelost gaat worden.

Veel schoolgebouwen zijn verouderd.
De Gemeente Tholen dient daarbij oor te hebben voor de wensen van haar burgers en een open discussie aan te gaan over wat kan, wat gewenst is en wat mogelijk is.
Een veel te dure verbouwing van Westerpoort mag nieuwbouw van basisscholen op Poortvliet, Sint Maartensdijk en Stavenisse niet frustreren.
Maar ook de veiligheid om de scholen kan sterk verbeterd worden.
Wanneer scholen uitgaan ontstaan verkeersonveilige situaties, waarop de Gemeente Tholen actie moet ondernemen. Hetzelfde geldt voor bushaltes.

Op diverse plaatsen in de kernen van de Gemeente Tholen zijn kinderspeelplaatsen.
Deze speelplaatsen vertonen veel achterstallig onderhoud en liggen soms ook niet op de meest ideale plaats qua veiligheid.
Hier dient de Gemeente Tholen actie te ondernemen.
De kinderspeelplaats op St-Annaland kan hierbij als voorbeeld dienen.

Ook zou de Gemeente Tholen aandacht moeten geven aan het van de grond krijgen van een jeugdsoos binnen de Gemeente om te functioneren als ontmoetingsplaats en uitgaanscentrum.

ABT is van mening dat er voor onze jeugd ook de mogelijkheden moeten zijn om iets "groots" te organiseren.
Denk hierbij aan een muziekfestival of een motorcross evenement.
Wij hebben in onze gemeente een aantal locaties waar dit prima tot uitvoer kan worden gebracht.
Het is in het huidige gemeentelijke beleid dusdanig stroef geregeld dat er bijna niks mogelijk is.
Wij moeten af van de situatie "NEE, mits " en gaan voor de insteek " JA, tenzij".
ABT is er van overtuigd als we de jeugd de ruimte bieden er iets moois kan ontstaan.
ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
568 µsec.
Onbekend
26 feb 2018
10302 bytes