logo
Kruidvat Tholen

De vraag was, of we medewerking moeten, of willen verlenen, om Kruidvat naar de Vestetuin te laten verhuizen, dit zou n.l. ook een aanpassing van het bestemmingsplan inhouden.
We praten hier over één standpunt voor twee ontwikkelingen:
 1. de VesteTuin laten voor wat het is, of verruiming van de detailhandel.
 2. Belanghebbenden zijn de bewoners van  Tholen stad  en de bewoners van het Eiland Tholen
Wanneer we kijken naar het stads kernbelang van Tholen, dan moeten we zorgen dat we een aantrekkelijke historische en toeristische haven- stad houden, waar de hardwerkende mens met zijn (plezier)boot kan vluchten, uit het gehaaste wereldje en ontspanning kan vinden door culinaire en cultureel verwend te worden.
En daar is de binnenstad van Tholen, goed mee bezig, daar moet de focus nog meer gaan liggen, de toerist.
Een rederij heeft van de zomer nog bij de gemeente het verzoek ingediend om het stadje zo'n tweehonderd keer per jaar, met riviercruises te mogen aanmeren.
Verder hebben het cultuurplein van Tholen met daar omheen een kunstencentrum, met een atelierroute, optredens van diverse zangkoren, podiumkunsten, muziek concerten en een prachtig erfgoed aan oude panden.
Daar moeten we mee pronken in die binnenstad, en niet laten afhangen van een Kruidvat, daar zit die toerist niet op te wachten.
Met de vraag of we nu weer een onderzoek moesten doen, voor zoveel geld was voor het ABT duidelijk?
Vorig jaar, is nog in opdracht van de Gemeente en de Thoolse Ondernemersfederatie, een onderzoek geweest van een aantal studenten naar het toekomstperspectief (weerbaarheid) van de detailhandel binnen de gemeente.
Daarin bleek, “dat de binnenstad van Tholen, zo verder geen toekomst had”.
Ondernemen is niet meer, 40 uur per week en om half zes of met de woensdagmiddag je winkel dicht draaien.
Daarbij is het gedrag van de consument (sterk) veranderd, en is het een oneerlijke concurrentiestrijd aan het worden, naar aanleiding van het internet met de webwinkels  en de zondagsopenstelling. 
Ook hierin geld “Tholen met de tijd mee”.
Maar als je nu kijkt naar het Algemeen belang van de overige consumenten van het Eiland Tholen, die nu door rijden naar de winkels van Halsteren of Bergen op Zoom, dan zijn dit nu de kansen om er voor te zorgen, voordat ze het eiland af rijden, onderaan de brug te gaan winkelen. 
En waar je nog gratis je auto voor de deur kan parkeren, dat vindt je toch nergens meer buiten Tholen.
Verder zijn we eerder dit jaar nog bijgepraat over de plannen van Thoolse ondernemers, in samenspraak met de gemeente, om de Thoolse binnenstad aantrekkelijker te gaan maken aan de hand van 1 pand wat toen leegstond, en inmiddels zijn er weer bijgekomen.
Je moet echt je focus als Gemeente en middenstand gaan bijstellen naar de senior .
Haven, wandel en Fiets toerist: brocante winkeltjes, culinair verwennerij met overnachtingen, en dat, voor het hele jaar door.
En zorg daarbij voor een goede aansluiting tussen de VesteTuin en de binnenstad, door de eerdere toezegging van de hellingbaan.

Dus wij als het ABT staan open om “de Plint” de ruimte te geven om detailhandel hierin te voorzien, gelet op de volgende punten.

De vragen:
Kan het college van B&W aangeven:
 1. Of de parkeernorm en veiligheid, dan nog wel voldoet met deze uitbreiding?
 2. Wat nu de status is van die hellingbaan?
 3. Of de zienswijze, op het aanpakken van de Eendrachtweg, wordt herzien omdat de focus van de binnenstad hierdoor zou veranderen?
 4. Zijn er al andere belangstellenden, om in het bestaande pand van kruidvat te willen?
 5. Er zijn nog andere ondernemers die zich voor “de Plint” hebben aangeboden, wat is hierin afgesproken?
 6. Heeft het Kruidvat aangegeven dat zij anders, naar een andere locatie op het Eiland Tholen zou willen?
 7. Wat voor gesprekken of afspraken zijn er gemaakt met de rederij?
 8. Kan het college een toelichting geven op de financiële risico’s aangegeven in de brief van “Tholen Stad Grondexploitatie V.O.F.”
 9. Als de verruiming nu geen doorgang vindt, kan er dan een claim verwacht worden van een van de partijen?
 10. Er wordt ook nog een onderzoek gedaan door de VOF naar de wensen en voorkeuren van de Thoolse consument die eind november beschikbaar zijn, gaan we daar nog op wachten?

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
502 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
12177 bytes