logo
Milieubeleid

ABT vindt dat het milieubeleid gericht moet zijn op de gemeente Tholen als woongemeenschap, waar zowel toeristische als agrarische activiteiten plaatsvinden en waar rust en natuur de boventoon voeren.

Naast de verplichte wettelijke taken vindt ABT dat er een pragmatische aanpak van milieubeleid moet plaatsvinden, waarbij ruimte is voor initiatieven van ondernemer en burger.
Het landelijke gebied is belangrijk voor iedereen!

ABT vindt dat een overvloed aan regelgeving een acceptabel en goed milieubeleid in de weg staat.
Eigen verantwoording en de-regulering moeten een acceptabel en gedragen beleid bewerkstelligen.
Een transparant en strak handhavingsbeleid is noodzakelijk om diegenen aan te pakken die willens en wetens niet de verantwoording voor milieu en leefomgeving kunnen of willen dragen.
ABT is voor een integrale aanpak betreffende vergunningverlening en handhaving op het gebied van veiligheid milieu en ruimtelijke ordening.
Dit om een optimale dienstverlening en garantie voor een optimaal veiligheidsbeleid te bewerkstelligen.
Periodieke milieucontroles van bedrijven, instellingen en inrichtingen moeten plaats vinden op grond van milieurelevantie en veiligheidsaspecten en voorschriften.

ABT vindt het belangrijk om burgers actief te informeren over de mogelijkheden om energie te besparen, door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen en/of het verder aanleggen van groene daken..
De gemeente moet, met betrekking tot energiebesparing het goede voorbeeld geven, onder andere bij straatverlichting en bij de gemeentelijke gebouwen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
520 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8979 bytes