logo
Nieuw Dorpsraad

diverse discussies is de vraag gekomen, of er meer gedaan moet worden aan dorpsraden voor de diverse woonkernen.

Een bezwaar hiertegen is, dat er dan weer een extra bureaucratische laag bij komt, waardoor een aantal dingen vertraagd kunnen worden.
Er is echter een andere mogelijkheid, die veel beter, sneller en goedkoper kan zijn:
Stel per woonkern een advies-groep samen, die werkt op basis van vrijwilligers, per woonkern minimaal 3 mensen, namens:
  1. Verenigingen
  2. Ondernemers
  3. Lokale burgers

Afhankelijk van de woonkern en het aantal mensen en vrijwilligers, kunnen dit er natuurlijk ook meer zijn.
Deze vrijwilligers kunnen geen bindende uitspraken doen en geen beslissingen nemen namens de gemeente, maar hebben uitsluitend een adviserende rol.
Zij weten tenslotte wat er in hun woonomgeving leeft v.w.b. het verenigings-leven, het bedrijfs-leven en de lokale bevolking.
Op deze manier kan er mogelijk sneller en nauwkeuriger worden ingespeeld in de wensen van de bevolking en daarbij kan het ook nog eens een hoop tijd geld besparen.
ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
561 µsec.
Onbekend
01 mrt 2021
8437 bytes