logo
Onderwijs

Onderwijs is voor ABT een belangrijke peiler in het gemeentelijke beleid.

Jonge Tholenaren hebben recht op een goede opleiding, ze zijn immers de toekomst voor onze gemeente.
We zien gelukkig dat het met veel jongeren goed gaat en dat schooluitval met succes wordt teruggedrongen.
Op die weg gaan we krachtig verder.

Veel schoolgebouwen zijn aan vernieuwing of een grondige renovatie toe.
Wij zullen ons inzetten om dit te realiseren.
ABT zet zich in voor de komst van de brede school.
Wordt er een nieuwe school gebouwd dan moet dit volgens het Bredeschoolconcept.
Dit zal een bijdrage kunnen leveren aan een plezierige leeromgeving voor onze jongeren en de leefbaarheid van onze kernen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
566 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8066 bytes