logo
Recreatie

Door haar rust en ruimte is de gemeente Tholen een aantrekkelijke recreatiebestemming.

ABT wil het toeristisch potentieel in de gemeente Tholen beter benutten.
Zo willen wij dat de gemeente actief haar medewerking gaat verlenen aan de verbetering van de gebiedskwaliteit, door een optimale routestructuur aan te bieden en door strandjes, dijken en oevers toegankelijk en recreatief bruikbaar te maken.
Tevens zullen wij ons inzetten om de bewegwijzering naar dagattractiepunten te verbeteren.
De achterliggende gedachte hiervan is dat weloverwogen ontwikkelingen van het toerisme binnen Tholen een impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid en de economische versterking van de verschillende kernen.

Er moet een effectievere promotie komen om de recreatieve sector te versterken.
De gemeente moet plannen betreffende promotie ondersteunen.
Tevens wil ABT meer ruimte bieden aan zowel nieuwe als bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven en medewerking door de gemeente aan het uitbreiden van het aantal logiesaccommodaties stimuleren.
ABT gaat, in de komende periode, ook voor goede aanleg van wandel- en fietsroutes, dit is zowel goed voor onze eigen inwoners als voor recreanten.
Gezamenlijk gebruik van inwoners en gasten ligt voor de hand.

De landbouw, de grootste grondgebruiker van Tholen, zit middenin een veranderingsproces.
De liberalisering van de wereldmarkt heeft ingrijpende gevolgen.
Het aantal agrarische bedrijven neemt snel af en de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijke gebied staan onder enorme druk.
Vanwege de onzekere economische perspectieven voor het landelijke gebied, mede als gevolg van de ontwikkelingen in de landbouw, wil ABT actief werk maken van het onderzoeken naar alternatieven.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
396 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
9154 bytes