logo
Sociale Gemeente

De problematiek van de kleine kernen binnen onze gemeente verdient, volgens ABT, in de komende raadsperiode bijzondere aandacht.

Het zal niet alleen bij aandacht blijven maar wij zullen er ook aan werken om de leefbaarheid zoveel mogelijk in stand te houden.
Wij zullen ons inzetten voor het in stand houden van noodzakelijke voorzieningen, zodat het bestaande voorzieningenniveau niet verder afkalft.

De waarborging van de leefbaarheid kan op vele manieren.
Één daarvan is door bestemmingsplannen zo in te vullen dat het aantrekkelijk is voor startende ondernemers zich te vestigen in de diverse kernen en tegelijkertijd kan de gemeente groei gestructureerd laten verlopen zodat ontwrichting met overige kernen niet plaats vindt.

ABT zal er naar streven dat onze ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Wij zetten ons in om te komen tot de realisatie van genoeg levensloopbestendige woningen in iedere kern.
Tevens hebben wij de plicht ouderen te ondersteunen bij het aanpassen van de woning.
De gemeente dient ouderen te ondersteunen (bij verminderde mobiliteit) door het aanpassen van het vervoer.
Dit kan bestaan uit het zorgen van vervoer op maat, of een andere voorziening.
Goede thuiszorg is en blijft belangrijk.

We moeten goed zorgen goed voor onze vrijwilligers en mantelzorgers.
Zij zijn onmisbaar om van onze gemeente een zorgzame en sociale gemeente te maken.


Nog steeds leven te veel burgers in armoede.
ABT staat voor een fatsoenlijk bestaan voor iedere burger van de gemeente Tholen.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
468 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8809 bytes