logo
Veiligheid

Veiligheid was, is en blijft voor ABT een zeer belangrijke kwestie. 

ABT zet zich met hart en ziel in voor veiligheid van alle inwoners.
Zowel in woon- en werksituaties als in de recreatieve sfeer.
Bijzondere zorg dient uit te gaan naar de meest kwetsbaren groepen: kinderen, ouderen en mensen met een beperking/handicap.

ABT is voor een duidelijk en gecoördineerd handhavingsbeleid en een daadkrachtig optreden.
Daardoor wordt de veiligheid en de leefbaarheid op Tholen vergroot.
Het verzekeren van de veiligheid van de inwoners behoort volgens ABT tot de kerntaken van de overheid.
Daarbij hoort ook de voorlichting over veiligheid aan onze burgers.
Zorg voor de veiligheid door de gemeentelijke overheid blijft overigens een aanvulling op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemingen.

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een primaire gemeentelijke taak.
Extra aandacht moet ook in deze uitgaan naar de "zwakkere verkeersdeelnemer".
In het bijzonder is het rondom scholen erg belangrijk dat er wordt doorgegaan met het aanpassen van verkeersonveilige situaties.
Hetzelfde geldt voor het aanleggen van de ontbrekende fietspaden tussen de kernen onderling.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
921 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
8543 bytes