logo
Werkgelegenheid

ABT wil in deze periode extra inzetten op het versterken van onze economie.

Dat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, tevens is werkgelegenheid goed voor de welvaart van onze burgers.

De gemeente moet meer landelijke bekendheid geven aan de mogelijkheden van bedrijfsvestiging op Tholen.
Samenwerking tussen andere gemeenten is noodzakelijk.
ABT blijft zich inzetten voor het verminderen van de regeldruk en administratieve lasten voor het bedrijfsleven.


Daar binnen onze gemeente het lokale midden- en kleinbedrijf een belangrijke bron van werkgelegenheid is, moeten initiatieven van bestaande en nieuwe ondernemers door de gemeente worden ondersteund.
Het moet hierbij echter niet alleen blijven bij ondersteuning, maar er moet ook actief worden meegedacht door de gemeentelijke organisatie.

Voor de gemeente Tholen is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in West-Brabant zeer belangrijk, immers veel Thoolse burgers werken in West-Brabant.
Deze zijn er mee gebaat dat er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een goed arbeidsmarktbeleid.
Er wordt door onze gemeente al nauw samengewerkt met een aantal West-Brabantse gemeenten.
Onze fractie zou deze samenwerking graag willen uitbreiden, in de aansluiting van de gemeente Tholen bij de gemeenschappelijke regelingen in de regio.
Regionaal arbeidsmarktbeleid zal in de toekomst een zeer belangrijke plaats in gaan nemen voor de ontwikkeling en sturing van de werkgelegenheid en als basis bij de onderhandelingen voor Cao-afspraken op het gebied van beleid, duurzaamheid, mobiliteit en employability.
Tevens is het ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid onder regie van gemeenten in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeente tot speerpunt gemaakt
Wij voelen ons verplicht om iemand die niet op eigen kracht aan werk kan komen, waar nodig te ondersteunen.
Werk is immers de beste bestrijding van armoede en behoedt burgers voor een sociaal isolement, daarom blijven wij alle middelen inzetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen.
ABT wil zich inzetten voor een scholings- of stageprogramma waardoor iedereen met een uitkering actief wordt, natuurlijk het liefst in betaald werk.
Als dat niet lukt, zou er werkervaring opgedaan moeten worden door op een leerwerkplek te werken aan arbeidsvaardigheden.
Speciale aandacht gaat uit naar de bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Het mag niet gebeuren dat er, net als in de jaren tachtig, een verloren generatie ontstaat.
We willen ernaar streven dat alle jongeren onder de 27 jaar een opleiding, een baan of een leerwerkplek hebben.

ABT lichtgrijs
Standpunten
Hoger Menu Start Begroting 2016 Democratisch Financiën-1 Financiën-2 Gemeenteraad Jeugd Jongeren Kruidvat Tholen Milieubeleid Nieuw Dorpsraad Nieuw Leefbaarheid Onderwijs Recreatie Sociale Gemeente Veiligheid Verkiezingsprogramma 2018 Werkgelegenheid Wonen Zoetwater-voorziening

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
683 µsec.
Onbekend
21 dec 2015
10050 bytes