logo
Antwoord tijd

Als u een aanvraag indient bij een bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of waterschap, heeft u er recht op zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent.

Beslist een overheidsorganisatie niet tijdig op uw aanvraag, dan kunt u in bepaalde gevallen een vergoeding (dwangsom) krijgen.
Dat is een bedrag dat het bestuursorgaan aan u moet betalen zolang het niet beslist.
Ook kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank.

Voorbeelden van aanvragen
Een aanvraag die u indient bij een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld een aanvraag zijn voor een subsidie, voor kinderbijslag of voor een drankvergunning en horecavergunning.
Het kan ook gaan om een bezwaarschrift, zoals bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen.

Beslistermijn bestuursorgaan
Een bestuursorgaan heeft een bepaalde periode de tijd om een beslissing te nemen.
Dit heet de beslistermijn.
Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet.
Als er voor een bepaalde aanvraag geen wettelijke termijn is, dan geldt een redelijke termijn.
Welke termijn redelijk is, hangt af van de soort beslissing.
Het kan gaan om enkele weken of maanden, maar soms ook om enkele dagen.

Recht op dwangsom
Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat een beslissing is genomen, kunt u het bestuursorgaan een brief sturen.
Hierin wijst u het bestuursorgaan erop dat de beslistermijn is verstreken.
En dat u recht heeft op een dwangsom wanneer u niet binnen 2 weken een beslissing ontvangt.
Na ontvangst van uw brief heeft het bestuursorgaan 2 weken de tijd om alsnog te beslissen.
Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.
Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Hoogte dwangsom
De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260:
€ 20 per dag voor de eerste 2 weken;
€ 30 per dag voor de volgende 2 weken;
€ 40 per dag voor de overige dagen.

Direct beroep instellen
Heeft u het bestuursorgaan een brief gestuurd en is er 2 weken daarna nog geen beslissing, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.
U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan zelf tegen het uitblijven van de beslissing.
Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, moet het bestuursorgaan alsnog binnen 2 weken beslissen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl
ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
243 µsec.
Onbekend
01 mrt 2021
9546 bytes