logo
Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een orgaan dat een overheidstaak uitvoert.

Het maakt altijd deel uit van Rijk, gemeente, provincie of waterschap.
Het begrip bestuursorgaan komt uit het bestuursrecht.
Voorbeelden van bestuursorganen zijn de minister, het college van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan dat onder de Rijksoverheid valt, maar niet hiƫrarchisch ondergeschikt is aan een minister.
De betreffende minister is dus niet verantwoordelijk voor beslissingen van een ZBO, maar heeft wel een (beperkt) aantal bevoegdheden.
Hij kan bijvoorbeeld in sommige gevallen bestuursleden benoemen of de begroting goedkeuren.

Voorbeelden ZBO's
Voorbeelden van ZBO's zijn de Kamers van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

bron: http://www.rijksoverheid.nl

ABT lichtgrijs
Hoofdstuk Hoger Menu Index Antwoord tijd Bestuursorgaan Bestuursrecht Nieuwjaars Toespraak 2014 Nieuwjaars Toespraak 2016 Nieuwjaars Toespraak 2018 Nieuwjaars Toespraak 2019 Nieuwjaars Toespraak 2020 Nieuwjaars Toespraak 2021 WOB

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Algemeen Belang Tholen.
Externe artkelen hebben een bronvermelding,
overname eigen-artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

CMS        versie 220108a
Template versie 220108a
Pagina gemaakt in
Pagina aangemaakt
Laatste aanpassing
Pagina grootte
321 µsec.
Onbekend
01 mrt 2021
7962 bytes